(Vidéo) Aldiouma Sow, Pastef: « Wa Benno Warounio Dem Danio Salfanié Yonn »

(Vidéo) Aldiouma Sow, Pastef: « Wa Benno Warounio Dem Danio Salfanié Yonn »