L'Actualité en Temps Réel

(Vidéo) Motion de Censure: Siré Sy « Vote Bi Woné Ni Yewwi Ak Wallu Intérêt Moko Lalone Waya Dou Principe »

(Vidéo) Motion de Censure: Siré Sy « Vote Bi Woné Ni Yewwi Ak Wallu Intérêt Moko Lalone Waya Dou Principe »