(Vidéo) Concert de Casseroles: Bougane « Dafa Woné Toroxtangué, Walakana Ak Yakaar Gou Tass Gui Askan Wi Di… »

(Vidéo) Concert de Casseroles: Bougane « Dafa Woné Toroxtangué, Walakana Ak Yakaar Gou Tass Gui Askan Wi Di… »