Accueil People Vidéo – Thioro Mbar Ndiaye: « dafa am gor nio kham ni danio...

Vidéo – Thioro Mbar Ndiaye: « dafa am gor nio kham ni danio doy war »